resultat

Stabil utveckling för Svenska Spel

Svenska Spels resultat efter finansiella poster och skatt för delårsperioden januari-september 2012 blev 3 679 miljoner kronor, en ökning med 51 miljoner kronor (1,4%) jämfört med samma period 2011. – Försäljningen ökar för Triss, Lotto och Stryktipset. Däremot ser vi att resultatområdena Vegas och Casino Cosmopol tappar, vilket delvis förklaras av att dessa spelformer erbjuds […]

Läs mer

Svenska Spel håller ställningarna

Resultatet efter finansiella poster och skatt för perioden januari till och med september innebär en ökning med två miljoner kronor jämfört med samma period 2009, från 3 617 till 3 619 MSEK.

Läs mer

Svenska Spel redovisar lägre omsättning för årets första kvartal

Svenska Spel-koncernens resultat efter finansiella poster och skatt för det första kvartalet i år uppgick till 1 174 miljoner kronor (1 238), en minskning med 64 miljoner kronor eller 5,2 % jämfört med samma period förra året. – Förändringen förklaras i huvudsak av minskad försäljning och lägre finansiella intäkter. Samtidigt är det en trend på senare år – med en något sämre resultatutveckling under det första kvartalet, säger Meta Persdotter, vd för Svenska Spel.

Läs mer

Händelserikt 2008 gav starkt resultat

Svenska Spel-koncernens resultat för 2008 blev 5 108 MSEK, en minskning med 139 MSEK jämfört med 2007. Exklusive engångsposter 2007 är resultatförsämringen 46 MSEK. – Ett starkt resultat med tanke på den allt hårdare konkurrensen från utländska, internetbaserade spelbolag och egna intäktspåverkande spelansvarsåtgärder, säger Anders Hägg, ekonomidirektör och tillförordnad VD under 2008.

Läs mer

Fortsatt stark utveckling för Svenska Spel under första kvartalet

Svenska Spel 20 april 2007 Fortsatt stark utveckling för Svenska Spel under första kvartalet Svenska Spels vinst under första kvartalet 2007 blev 1 442 miljoner kronor. Exklusive 90 miljoner av engångskaraktär är detta en ökning med 245 miljoner kronor eller drygt 22 procent jämfört med första kvartalet förra året. – Den ovanligt stora vinstökningen mellan […]

Läs mer

Svenska Spels vinst 4,7 miljarder

Svenska Spelkoncernens resultat för 2003 ökade med drygt 11 procent eller 470 MSEK. Hela överskottet, MSEK 4 680 (4 210), tillfaller statskassan samt folk- och idrottsrörelsernas barn- och undgdomsverksamhet. Svenska Spels spelintäkter ökade med 8,6 procent till MSEK 19 532 (17 989). Casino Cosmopol uppvisade en vinst på MSEK 168 (-145), vilket är en resultatförbättring […]

Läs mer